Léčba - diabetická noha

Diagnóza

Muž, 56 let, diabetes mellitus II. typu, po naražení nohy vznik defektu po celé šířce chodidla 2,5 x 4 cm, zasahující i laterálně, spodina

hyperemická, prosáknutá, okolí se zánětovým lemem, výrazná bolestivost.

Dosavadní léčba :

Inzulín 4krát denně. Chirurgické uvolnění prostorů šlach, evakuace hnisu.

Obtíže

Chodidlo i laterální strana nohy je velice bolestivá, oteklá. U diabetických pacientů může dojít např. následkem poranění ke vzniku velmi obtížně se hojící rány. Vlivem diabetu dochází k poškození cév a tím i poruchám cirkulace krve zejména v dolních končetinách, což ztěžuje proces hojení.

Biostimul na léčbu diabetické nohy

Na začátku terapie aplikován Biostimul 2–3krát denně 10 minut lokálně na oblast defektu v kontinuálním režimu. Po dvou týdnech aplikace v pulzním režimu 3krát denně.

 

Výsledky metodou Biostimul

Již po týdnu aplikace metody Fotonyx systémem Biostimul je postižená noha plně stabilizována. Aplikace metody Fotonyx velice efektivně podněcuje progresivní hojení rány a urychluje jeho průběh. Rána se velice rychle začíná vyplňovat zdravou granulózní tkání, okraje rány se viditelně stahují, a to již po několika aplikacích. Po třech týdnech aplikace metody Fotonyx je noha plně stabilizována. Díky analgetickému účinku zároveň dochází k výraznému potlačení bolesti.

Běžné způsoby léčby často nezabrání rozvoji zánětu v oblasti rány. Díky protizánětlivému účinku červeného polarizovaného světla nedochází během léčby.

 

Léčba diabetické nohy1. den aplikace

( Biostimul metodou Fotonyx)

Před zahájením léčby Biostimulem je defekt a jeho okolí velmi bolestivé, oteklé a zanícené. Defekt je hluboký a nejeví známky hojení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léčba diabetické nohy

6. den aplikace

(Biostimul metodou fotonyx)

První týden aplikace dochází k ústupu edému, výraznému zmírnění bolesti. Začíná fáze regenerace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léčba diabetické nohy

27. den aplikace

(Biostimul metodou Fotonyx)

Po čtyřech týdnech aplikace Biostimulu je pozorovatelné výrazné zmenšení defektu, spodina i okraje jsou vitálnější. Proces je plně stabilizovaný. Dochází k výrazné epitelizaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léčba diabetické nohy

90. den aplikace

(Biostimul metodou fotonyx)

Po tříměsíční aplikaci je proces plně zhojený. Na spodině nohy přetrvává krusta. Stav bez patologického nálezu, plně stabilizovaný.

 

Závěrem

Defekt pravého chodidla před začátkem léčby Biostimulem nejevil známky hojení, v oblasti defektu a jeho okolí probíhal zánět. Stav před začátkem léčby byl vážný i vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu pacienta a předchozímu výskytu defektů vedoucím k amputaci malíčku. Dosavadní klasická léčba byla dlouhodobě neúspěšná. Pacient se rozhodl pro účast ve studii léčebných účinků systému Biostimul využívající metody Fotonyx a podstoupil tuto léčbu.

Průběh a výsledky léčby ilustrují léčebné účinky metody Fotonyx. Nálezy jsou plně v souladu s teoretickými předpoklady o biologickém účinku světla a doposud publikovanými studiemi na toto téma.

 

 

 

 

 

 

Léčba - diabetická noha 2

Diagnóza

Muž, 57 let, diabetes mellitus II. typu, hloubkový defekt na plosce nohy (defectus cutis plantae pedis I, dx.), zanícený zánětlivý lem, probíhající nekróza tkáně.

 

Dosavadní léčba

Dlouhodobá klasická léčba je neúspěšná, obtíže se opakují. Pacient je již po amputaci dvou prstů. S aplikacíí Biostimulu dále používán Betadine a Fibrolan mast.

Obtíže

Defekt na ploše nohy je velmi hluboký, bolestivý se zanícenými okraji. V okolí defektu dochází k odumírání tkáně. V případě takto otevřeného a téměř nehojícího se defektu hrozí pacientovi závažné komplikace, např. otrava krve. Vlivem diabetu dochází k poškození cév a tím i poruchám cirkulace krve zejména v dolních končetinách, což ztěžuje proces hojení. Hojení je navíc zpomaleno celkově špatným zdravotním stavem pacienta.

Biostimul na léčbu diabetické nohy

Biostimul byl aplikován jednou denně po dobu 30 minut na oblast defektu a jeho okolí v kontinuálním režimu. Dále byly prováděny aplikace na akupunkturní oblasti pro posílení imunity (solar plexus, střed hrudní kosti). Po měsíci aplikace byl použit režim pulzní, aplikace byly prováděny dále jednou denně 30 minut.

Léčba diabetické nohy

1. den aplikace

(Biostimul metodou fotonyx)

Před aplikací je defekt hluboký a bolestivý, se zanícenými okraji a probíhající nekrózou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léčba diabetické nohy

21. den aplikace

(Biostimul metodou fotonyx)

Na začátku třetího týdne aplikace Biostimulu byly chirurgicky odstraněny okraje defektu. Spodina defektu je výrazně vitálnější.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léčba diabetické nohy

 

60. den aplikace

(Biostimul metoda fotonyx)

Druhý měsíc aplikace dochází k hojeníí okrajů defektu a jeho postupnému zatahování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léčba diabetické nohy

90. den aplikace

(Biostimul metodou fotonyx)

Třetí měsíc léčby Biostimulem je defekt již téměř stažený, okolí rány čisté a zhojené. Po dokončení terapie dojde k úplné regeneraci a zahojení defektu.

 

Závěrem :

Stav před začátkem léčby Biostimulem byl neslučitelný s obnovením funkce postižené nohy. Stav byl vážný i vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu pacienta i předchozímu výskytu defektů vedoucím k amputaci dvou prstů. Dosavadní klasická léčba byla dlouhodobě neúspěšná. Pacient se rozhodl pro účast ve studii léčebných účinků systému Biostimul využívající metody Fotonyx a podstoupil tuto léčbu.

Průběh a výsledky léčby ilustrují léčebné účinky metody Fotonyx. Nálezy jsou plně v souladu s teoretickými předpoklady o biologickém účinku světla a doposud publikovanými studiemi na toto téma.

Aplikace metody Fotonyx velice efektivně podněcuje progresivní hojení rány a urychluje jeho průběh. Ve třetím týdnu léčby v tomto případě byla odstraněna nekrotická tkáň. Aplikace Biostimulu poté akceleruje hojivé procesy. Díky analgetickému účinku metody Fotonyx zároveň dochází k výraznému potlačení bolesti.

Běžné způsoby léčby často nezabrání rozvoji zánětu v oblasti rány. Díky protizánětlivému účinku červeného polarizovaného světla nedochází během léčby Biostimulem v tomto případě k žádným komplikacím v podobě zánětů a otoků, které jinak hojení zpomalují a znesnadňují.

Vyhledávání

Kontakt

www.biolampa.biz 725 832 585 (od 7-22h) Rádi zodpovíme veškeré dotazy.
Volejte, pište... Jsme tu pro Vás!

E-shop

Biolampa na klouby i na kožní onemocnění Biolampa Biostimul patří mezi špičkové fototerapeutické přístroje Biolampa Biostimul na Slovensko, originální vánoční dárky pro všechny